រឿងអប់រំ ដោយក្រុម គង់យូរ,Kong You Team Education Short Film Cambodia Short Films

0
100

រឿងអប់រំ បុរសម្នាក់ធ្វើបាបសង្សាខ្លួនឯង ដោយក្រុម គង់យូរ,Kong You Team Education Short Film ប្រសិនបើក្រុម គង់យូរ សំដែងទៅមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូម មេត្តាខន្តី អភ័យទោសផង សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូ

រូបភាពក្នុងរឿង

វីដេអូ

រូបភាពក្នុងរឿង

រូបភាពក្នុងរឿង

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here